A pályázat bevezető szakaszában egy olyan online működő szolgáltatás megvalósíthatóságának vizsgálata történik, amely a szállítmányozó vállalatok napi adminisztrációjának teljes körű automatizálását teszi lehetővé amellett, hogy segíti az üzleti együttműködést a piaci szereplők között.

MINIMO logisztikai alkalmazás fejlesztése

Horizon 2020 The SME Instrument (1. fázis) Megvalósíthatósági értékelés – A pályázat időtartama: 2016. május 2. – 2016. augusztus 20. . Az Európai Unió által nyújtott támogatás összege: €50.000. Kedvezményezett: OPTIN Kft.

A pályázat tartalma

A pályázati konstrukció célkitűzése az, hogy az EU-ban alapított, vagy székhellyel rendelkező kis és középvállalkozások számára financiális lehetőséget biztosítson felkutatni és kiértékelni a technikai megvalósíthatóságát, illetve a kereskedelmi létjogosultságát egy olyan áttörő, magas kockázati tényezővel, de egyben magas piaci potenciállal is rendelkező innovációs megoldásnak, amit a vállalat szeretne kifejleszteni és piacra bocsájtani. A pályázat fő célja egy online működő szolgáltatás létrehozása, amely a szállítmányozó vállalatok napi adminisztrációjának teljes körű automatizálását teszi lehetővé amellett, hogy segíti az üzleti együttműködést a piaci szereplők között.

Rövidtávon a szoftver megvalósításával a logisztikai iparágban működő vállalkozások a teljes működési költséget és az ügyintézésre fordított időt tekintve csökkenést realizálhatnak, míg hosszútávon a szoftveren keresztül biztosított kiterjedt partnerhálózatnak köszönhetően az iparágon belül szignifikáns bevételnövekedés idézhető elő.

A szoftver által biztosított legjelentősebb funkció a papír alapú napi munkafolyamatok átültetése informatikai környezetbe, úgy hogy a napi feladatok elvégzése teljes mértékben automatizálttá válhasson, ami egy szállítmányozó vállalkozást érinthet. (mint például megbízások fogadása és feldolgozása, optimalizált útvonaltervezés, háromdimenziós raktéroptimalizálás okostelefonon, partnerek értesítése, dokumentumok rendszerezése, számlázás stb.) Másodlagos célja a szoftvernek biztosítani a regisztrált felhasználók közti együttműködés lehetőségét az által, hogy kereshetővé teszi a szállítmányozó vállalkozásokat olyan releváns információk alapján, (mint területi működés, kapacitás, speciális járműtípusok) illetve lehetőséget biztosít megbízások átadására a partnerek között. A rendszer elsődleges felhasználói csoportja a részrakományos fuvarozók, különös tekintettel a gyűjtőfuvarozó és az express szegmenst, illetve a fuvarszervezők akik partneri kapcsolatokat keresnek a szállítmányozók között.

h2020